Seneste nyt

På denne side vil bestyrelsen kort anfører status på løbende aktiviteter og generelle henvendelser.

 

 

Seneste nyt

Redigeret 19.08.201919.08.2019

Vi har et lille problem i Kongshøjparken der berører mange beboere i vores bebyggelse.

Kongshøjparken er efterhånden en 50 år gammel bebyggelse og vores kloaksystem er tilsvarende gammel.

Dette medfølger at de stikledninger der føre ind til den enkelte parcel kan være tærede og utæt og give adgang til roter i vores boliger.

Det er ikke noget vi ønsker, og det skal bekæmpes.

Utidssvarende og nedsunkne stikledninger kan giver den enkle, og tilstødende naboer store problemer med bekæmpelse af ubudne gæster. Vi opfordrer derfor alle til at være opmærksom på dette problem.

De kommunale regler er: At det er den enkelte parcel skal vedligeholder og udbedre og efterse skader, efter den offentlige brønd. Dvs. at der pålægger alle beboere at vedligeholde og efterse samtlige af vores afløb fra huset både regnvand og kloak, og imødegå indtrængning med spærringer.

Når og hvis problemet skulle opstå henstiller til alle at kontakter Frederikssund skadedyrs afdeling på nr.

 47 35 10 00  som er meget behjælpelig med undersøgelser og løsninger.

 

Venlig hilsen bestyrelsen.

7-08 2019 Rottespærring

Det er et lovkrav at sikre din udluftningsventil i taget mod rotter.

Billedet viser hvor der skal monteres en spærring.Kontakt din nærmeste VVS mand og få det lavet nu......Dette er for at sikre dig og ikke mindst dine naboer mod at rotter kommer ind fra udluftningskanalen i taget.

 

20-06-2019- Græsslåning

Der er nu valgt et andet firma, og det virker tilfredsstillende. Ved problemer kontakt næstformand Villy Sonnichsen

20-06-2019- Rottespærre

Slangerup Entreprenørfirma A/S v/aut kloakmester Ole Pedersen

tlf. 47312397

Levering og isætning ved minimum 4 stk

1 stk. Ø 110mm Kr.2.250,-

1 stk Ø 160mm Kr. 2.500,-

1 stk Ø 200mm Kr.2.750,-

1 årligt eftersyn/vedligeholdelse ved 4 stk Kr.675,-

Alle priser er incl. moms

 

25-05-2019 Rottespærre

RA Entreprise A/S tlf.46408020   

             

  

Levering samt installation af rottespærre Ø150 pris 3.500,- incl. moms

Årlig service 750,- incl. moms

Prisen er forudsat 5 stk pr. gang.

21.05.2019 Rottespærre

Bestyrelsen arbejder på at indhente tilbud hos kloakmestre verørende rottespærre i brønde, så rotterne ikke kan komme ind i husene. Det vil blive induviduelle løsninger med den enkelte beboer, ikke noget Grundejerforeningen vil stå for.Man kan evt. slå sig sammen, der hvor der er fælles streng.

20.05.2019 Græsslåning

Det skal oplyses at Frederikssund Kommune har ændret sine kriterier for græsslåning, nu slåes der først når græsset er 15 cm mod tidligere 7 cm

Vores første slåning med privart firma var lang fra tilfredsstillende, der arbejdes på sagen.

09.04.2019 Dokumenter til generalforsamlingen
Her findes indkaldelsen, dagsorden og indkommende forslag. Klik her for at hente dokumenterne.

12.02.2019
Formand Steen Hansen har solg huset og er i den forbindelse trådt tilbage som formand for bestyrelsen på gårsdagens bestyrelsesmøde.

Finn Frederisksen er indtrådt som midlertidig formand frem til generalforsamlingen i april.
Steen bliver siddende i bestyrelsen som menigt medlem frem til generalforsamlingen i april.

22.11.2018
I forbindelse med generalforsamlingen blev der nedsat et beboerudvalg med det formål, at fremkomme med forslag til, hvorleds "ejerskab" og vedligeholdelsespligt af vores grønne områder i fremtiden kan håndteres.

Nu foreligger der et udkast fra udvalget som kan læses her på siden ved at klikke på nedenstående link.
Klik her for at se udvalgets arbejde.
Hvis der er spørgsmål til arbejdet eller forslag til, hvorledes opgaven også kan løses, kan man kontakte Irene Kofoed Nielsen på e-mail "bestyr3@kongshoejparken.dk".

23.04.2018
Lokalet til generalforsamlingen er optaget i forbindelse med blå mandag.
Derfor er det nye lokale vi har fået tildelt i G-Huset.

16.04.2018
Dukumenter i forbindelse med generalforsamling 2018
Klik her for at se dagsordenen for generalforsamlingen.
Klik her for at se driftsregnskab og budget for næste år.
Klik her for at se regnskabet for vejfonden.
Klik her for at se forslag til ændringer i vedtægterne.

08.12.2017
INDBRUD - igen igen.
På det seneste oplever vi desværre en række indbrud. Seneste her til mogern blev der opdaget endnu et. Gerningsmændene havde skaffet sig adgang gennem havedøren.
Alle opfordres til at holde øje med hvad der foregår og hvem er kommer og går i området.

27.06.2017
I den seneste tid har der været en del aktivitet vedr. rågerne i kirkens træer.
Klik her for at se et lille skriv omkring rågerne.

Det er ved at være et stykke tid siden der har været fokus på vores fællesarealer om vedligeholdelsen af disse.
Klik her for at se et lille skriv omkring vedligeholdelse.

20.11.2016
I weekenden har vi desværre oplevet indbrud i nr. 86 og 97.

Alle opfordres til at holde et ekstra øje med hvad der sker i og omkring vores huse.
Ser I noget eller nogle mistænkelige, spørg da til hvad de søger eller kontakt politiet på 114.

02.10.2016
Låse og nøgler til skur og trailer er blevet udskiftet, da der af forskellige årsager var flere "uautoriserede" nøgler i omløb.
Med udskiftningen er det nu kun bestyrelsen der besidder nøgler. Se under menuen "Kontakt" for hvor nøglerne findes.

I sidste uge benyttede kommunen den lave vandstand i søen til at rydde lidt op rundt om søen. Et storts vognlæs affald blev kørt bort.

15.09.2016
Her lige en status på sagen om søen i Kongshøjparken.

Vores Vej og Park afdeling har haft flere folk ude ved søen og undersøge mulige læk. De har endnu ikke et bud på hvad den lave vandstand skyldes. 

Jeg har haft dialog med Frederikssund Forsyning om en spildevandsbrønd nær søen, som tilsyneladende modtog store mængder vand i en dybde af ca. 5 m. Forsyningen har nu oplyst at de i tirsdags blev færdige med at renovere den spildevandsledning hvortil der løb meget overfladevand. Måske kan dette medføre at søen igen får vand, men det er ikke sikkert. 

Vi har planer om at se på søen igen når det har regnet/regner.

Du eller andre naboer til søen må meget gerne oplyse det til os hvis I observerer noget nyt derude f.eks. efter regn.

Bestyrelsen er i øjeblikket opmærksom på at vandstanden i søen er meget lav. Bestyrelsen er i kontakt med "By og Landskab" under Frederikssund kommune,  som har været ude og besigtige søen. De er enige i, at det ser lidt underligt ud.
Næste initiativ bliver at Frederikssund Forsyning i næste uge vil undersøge en "rislende brønd" nær søen for at se om forklaringen ligger der.
Bestyrelsen følger op på sagen når der foreligger noget nyt.