Vejledende parkeringsarealer

Redigeret 19.04.201519.04.2015

Der har gennem tiden været spurgt til parkeringsarealerne i Kongshøjparken; hvor må der parkeres, hvor må der ikke parkeres samt er der områder der specifikt tilhøre de enkelte matrikler.
Lad det være sagt med det samme; vejene er offentlige, hvorfor ingen beboer kan gøre krav på specielle områder til parkering. Kun vores carporte er tinglyst som en del af hver matrikel og derfor private.
For at lette fremkomligheden på vores veje, har bestyrelsen udarbejdet en oversigt, der har til hensigt at anvise, hvor der overordnet set er mest hensigtsmæssigt at parkere.
Bestyrelsen har ikke hjmel til at bestemme på området, og opfordre alle til at vise hensyn ved parkering og aftale med sine naboer, hvor det er mest hensigtsmæssigt at parkere i lokale områder.

Klik HER for at få et overblik over Kongshøjparken 3-72.

Klik HER for at få et overblik over Kongshøjparken 73-122.